น้องฟ้า ม.3 arrange เพลงใกล้รุ่ง .. คนนี้ตัวจี๊ด

น้องไอโกะ ป.5 เล่นแบบนี้ ต่อไปฝากผีฝากไข้ได้

น้องไหม ป.5 มาแรง ชอบเล่นอะไรบ้าพลังๆ

น้อง Pearl ป.6 เล่นเพลงเตรียมแข่ง

น้องหวาย (สถาปนิค) แวะมาเล่นเพลงประจำคณะ