โหลด Jazz lead sheet ได้ที่นี่

Lead Sheet / Fake Book / Gig Book ที่รวม Jazz Standards ทั้งหลาย

http://www.mediafire.com/download/6e99xvfc87wkmge/NEWREAL1.PDF
http://www.mediafire.com/download/5qwjmj9iajym733/NEWREAL2.PDF
http://www.mediafire.com/download/ex6jg3gsmnka4aj/NEWREAL3.PDF

http://www.mediafire.com/download/bxo2256mka287m8/REALBK1.PDF
http://www.mediafire.com/download/ipypqcdjiqd5u8z/REALBK2.PDF
http://www.mediafire.com/download/nc6o53fiqrg9swg/REALBK3.PDF

http://www.mediafire.com/download/6oo71449ntc19cr/THEBOOK.PDF

http://www.mediafire.com/download/dwjk73dcssu19bq/COLOBK.PDF
http://www.mediafire.com/download/eh9bgxxr9ryeg6z/JAZZLTD.PDF
http://www.mediafire.com/download/5z74kcdx9z8iuq5/JAZZFAKE.PDF
http://www.mediafire.com/download/b3d73657489mer7/EVANSBK.PDF