ครูเต้ย

ครูเต้ย จบการศึกษาจากคณะวิศวรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาเปียโนคลาสสิค ตั้งแต่เด็กกับครู Frances Bruum (คุณครูชาวอเมริกัน) ที่ต่างประเทศ เมื่อครอบครัวย้ายกลับมาประเทศไทยก็ได้เรียนเปียโนชั้นกลางต่อกับครูธนู (ธนวัฒน์ รัตนเสน) และสุดท้าย ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์สุดา พนมยงค์ ชี้แนะความรู้เปียโนขั้นสูง

เริ่มสอนเปียโนที่ รร. สยามกลการ หลายสาขา เมื่อปี 2535 ตั้งแต่นั้น ก็อยู่กับ การสอนเปียโน การเล่นดนตรีเรื่อยมา
เดิมก็ทำงานวิศวกรรมเป็นหลักเหมือนเพื่อนๆคนอื่น จนสุดท้าย ตัดสินใจหันเหชีวิต มาอยู่กับดนตรีอย่างเต็มตัว เพื่อที่จะได้มีเวลาทำในสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่

“สนุกนะ เห็นทุกคนได้ ความรู้เปียโน ติดตัวไป เป็นคุณค่าของชีวิต ..  ผมเองก็ได้เจอพี่ๆ น้องๆ ที่รักในสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ดนตรี”