* สอนเปียโน สำหรับเด็กเล็ก อายุ 4-7 ปี (Piano Prep Course for the Young)
* สอนเปียโนขั้นต้น-ขั้นสูง สำหรับเด็กๆทั่วไป 8-18 ปี (Grade 1-8 Piano Course)
* สอนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สนใจทั่วไป และน้องๆวัยรุ่น (Freestyle Piano Course for Adults)

น้องๆ เด็กเล็ก สามารถมา เริ่มต้นเรียนเปียโน
เรามีคุณครูใจดี๊ ใจดี มาคอยเล่นกับน้องๆ

สอนเปียโน สำหรับน้องๆ เด็กเล็ก 4-7 ปี (Piano Prep Course for the Young)

เน้นสร้างความสนุกให้เด็กๆ มีความรักต่อดนตรี สร้างวินัย & ปูความรู้พื้นฐาน สำหรับการ เล่นเปียโน
* คอร์สเปียโน จะปูพื้นฐาน การร้องเพลง จับจังหวะ อ่านโน้ต และ เทคนิคเปียโน เบื้องต้น
* เราใช้ หลักสูตรเปียโน สำหรับเด็กเล็กของ Alfred’s Music for Little Mozarts
(อ่านต่อ >>)

เวลาเรียน ครั้งละ 1/2 ชั่วโมง … ราคา 400฿ / 1/2 ขั่วโมง
music = happinessสนุกกำลังพอดีกับสมาธิน้องๆ

สอนเปียโน เด็กโต เด็กวัยรุ่น และส่งสอบเกรด

สอนเปียโน ขั้นต้น-ขั้นสูง สำหรับน้องๆ 8-18 ปี (Grade 1-8 Piano Course)

สร้างทักษะทางดนตรีที่ยั่งยืน ทั้ง เทคนิคเปียโน การฟัง และส่งเสริมให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
* คอร์สเปียโน จะเน้นที่การสอนสกิลการเล่นเปียโน การฟัง และสร้างความเข้าใจกับดนตรี ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะยุด Baroque, Classical, Jazz จนถึงดนตรีแนว Contempoary ในยุคปัจจุบัน
* มีกิจกรรมเปียโน ต่างๆ ทั้งการแสดง การเล่นร่วมกับผู้อื่น การประกวด รวมถึงส่งสอบเกรด กับสถาบันดนตรี ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
(อ่านต่อ >>)

เวลาเรียน ครั้งละ 1 ชั่วโมง … ราคา 700฿ / 1 ขั่วโมง
เข้มขัน เข้าถึงศิลปะแห่งเสียง

คอร์สสอนเปียโนผู้ใหญ่ เป็นอะไรที่สนุก หลากหลาย ได้มิตรภาพ

สอนเปียโน สำหรับผู้ใหญ่ ผู้สนใจทั่วไป และน้องๆ วัยรุ่น (Freestyle Piano Course for Adults)

* สร้างทักษะเปียโน และเน้นความรู้ ด้านเสียงประสาน ฝึกทักษะการฟัง และการอ่านโน้ตดนตรี เพื่อให้ทุกคนสามารถ ฟัง / แกะเพลงเล่นเองได้ หรือหาโน้ตใน internet มาหัดอ่านหัดเล่นเองได้
* ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับ การเล่นเปียโน ได้อย่างยั่งยืน
(อ่านต่อ >>)

เวลาเรียน ครั้งละ 1 ชั่วโมง … ราคา 700฿ / 1 ขั่วโมง
อยาก เรียนเปียโน แบบไหน ครูเต้ยจัดให้!