คอร์สเปียโน สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (8-18 ปี)
น้องๆในวัยนี้ แสวงหา role model ในแต่ละด้านของชีวิตไม่ว่าจากพ่อแม่ ครู เพื่อนๆ และสังคมรอบข้าง … การสอนเปียโนเด็กในวัยนี้ ถึงแม้จะแบ่งเป็นระดับขั้น ต่างๆ ตามหลักสูตรเปียโนที่เขาจัดไว้เป็นระบบ

พี่ๆที่ piano-guru ทุกคนหวังว่าจะเป็น “สื่อกลาง” พาน้องๆไปสัมผัส ผลงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ที่ปรมาจารย์แต่ละยุคได้ฝากไว้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่น้องๆทุกคน ดังที่พวกเราเคยได้รับ ได้สัมผัสมา และน้องๆจะมี เปียโน และเสียงดนตรี เป็นเพื่อนไปตลอดขีวิต!

เป้าหมาย
Passion & Inspiration แรงบันดาลใจคือ เฟืองชิ้นเล็กๆ เฟืองแรก ที่มีกำลังพอจะหมุนโลกได้ถ้า nuture มันดีพอ! พวกเราจะมานั่งคุย นั่งคิดกันเสมอ ทำยังไง จะสร้าง Wow! factor ให้กับน้องๆแต่ละคน เพราะเด็กแต่ละคนจะมี Wow! factor ที่ต่างๆกัน และนี่คือสิ่งแรกที่เราจะสร้างให้กับน้องๆ
Aural Mastery ดนตรีคือ ศิลปะของเสียง พัฒนาการของหูที่ดี จึงเป้นเรื่องที่เราอยากปลูกฝังให้น้องๆทุกคน
Techincal Mastery ไม่ว่าหูเราจะเฉียบแค่ไหน ทักษะของเปียโนก็สำคัญไม่แพ้กัน เราถึงจะดึงเอาเสียงที่อยู่ในหัวของเราออกมาสู่โลกภายนอก และคนรอบข้างได้ … พี่ๆทุกคน จะช่วยกันสร้างทักษะเปียโนที่สำคัญๆ ที่จะติดตัวน้องๆไปตลอด
Appreciation ให้น้องๆ มีความรัก และความเข้าใจ ในดนตรีแต่ละยุค แต่ละ “ภาษา” … อย่าลืมว่า ไม่ว่าดนตรียุคไหนก็ตาม มันคือ fusion ของสิ่งที่มาก่อน!
Involvement ให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออก สามารถเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่น ได้สังคมเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความรักในดนตรีเช่นเดียวกัน
Certification มีวุฒิบัตร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต และยังเป็นประสบการณ์ที่ดีติดตัวไป

ตอบข้อสงสัยทั่วๆไป

น้องไม่ชอบอ่านโน้ต แต่หาเพลงเล่นเองตาม internet รับสอนหรือไม่?
รับครับ ไม่มีปัญหาเลย ก็พามา test กัน และแน่นอนก็ต้องดูวัยของเด็กประกอบด้วย ถ้าเด็กโตๆหน่อย คือมี fixed mindset ว่าชอบเพลงแนวนี้ๆ ก็จะมีวิธีการสอนเปียโนเด็กๆ ต่างกับเด็กเล็ก แต่แนวคิดเราคือ เริ่มจากจุดที่น้องๆสบายใจก่อน แล้วค่อย inspire และ ต่อยอด

ส่วนเรื่องอ่านโน้ตไม่เป็น จะมีผลต่อน้องเค้าในอนาคตหรือไม่ จริงๆแล้วมีแน่นอนครับ แต่เราก็ช่วยกันให้เค้าค่อยๆ เห็นความสำคัญก่อน แล้วสุดท้ายเค้าก็จะเห็นความจำเป็นที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง 🙂

สตูดิโอเราก็มีนะ 2-3 เคสที่น้องๆ เริ่มมาจากเรียนเปียโน pop สุดท้ายไปจบวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์!
เด็กที่เพิ่งเริ่มต้นต้องเริ่มจาก เกรด 1 เสมอหรือไม่?
ไม่จำเป็นครับ แต่เราใช้เกรดเริ่มต้น Grade 1-2 เทียบกับเวลา เป็นตัวกรองว่าน้องแต่ละคนจะเหมาะสำหรับระดับไหน

ส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์ สกิลเกรด 1-2 จะสร้างได้ในเวลาไม่นานครับ ขึ้นกับวัยของเด็ก … หลายๆคนมาเริ่ม 8-10 ขวบ 5-6 เดือนก็สามารถเล่นได้

ในช่วงเวลานี้ เราก็จะได้ indicator ที่ดีเลยสำหรับสอนเปียโนเด็กๆแต่ละคนว่า แนวการสอน ความสามารถ ความชอบ ของน้องๆ ควรมีทิศทางเป็นอย่างไร นำมาเป็นโจทย์ให้เราช่วยกันพัฒนาเค้าต่อไปในอนาคต
น้องเรียนมาจากสถาบันอื่นมาก่อน เช่น Yamaha / Kawai / KPN หลักสูตร มันจะต่อเนื่่องกันหรือไม่?
โดยปกติ ในช่วงเริ่มต้น 4-6 เดือนแรก เราก็จะอิงกับสิ่งที่น้องๆเรียนอยู่ก่อน แล้วค่อยๆเอามาปรับให้ลงกับหลักสูตรเปียโน ของอังกฤษ/อเมริกัน ที่เราใช้เป็น Core Curriculum และ Secondary Curriculum
พี่ๆทุกคนหวังจะเป็น “สื่อกลาง” พาน้องๆไปสัมผัส ผลงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
ที่ปรมาจารย์แต่ละยุคได้ฝากไว้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่น้องๆทุกคน

รายละเอียดคอร์สเปียโน สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (8-18 ปี)
การสอนเปียโนในระดับนี้จะ blend ระหว่างหลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) หลักสูตรอื่นๆ (Secondary Curriculum) กับสาระทางดนตรี และกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เรากล่าวไว้ตอนต้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ “วัย” และ “ทักษะ” ของน้องแต่ละคน

* Core Curriculum หลักสูตรแกนจะอ้างอิงตาม หลักสูตร Grade 1-8 ของ สถาบันดนตรีของอังกฤษ (ABRSM และ Trinity)

* Secondary Curriculum จะผสมทั้งหลักสูตรเปียโนของอมเริกัน และ หลักสูตรเปียโนอื่นๆ เพื่อให้น้องๆมี choice ของเพลงที่กว้าง ไม่จำกัดเฉพาะ ไสตล์ใด ไสตล์หนึ่ง (มีตั้งแต่ยุค Baroque / Classical / Romantic / Swing / Jazz จนถึงปัจจุบัน หรือพวกเพลง Popular ทั้งหลาย)

* สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ
– Listening / singing sessions
– Aural Training sessions
– Theory
– Recording sessions *เป็นกิจกรรมใหม่ที่ผมเพิ่งเริ่ม adopt เมื่อ 2018 คือให้น้องๆได้นำเพลงที่เล่น มาเล่นเพื่อบันทึก vdo เพื่อเก็บไว้เป็นผลงานของตัวเอง ข้อดีคือ เด็กๆ ได้สัมผัสข้อแตกต่างของ “การเล่นสด” vs “การเล่นบันทึก” (ซึ่งจะมี mindset ต่างกันนิดนึง)
– Recitals งานแสดงเปียโนขึ้นเวที
– Grade Examinations การสอบวุฒิบัตรเปียโน
– Technical / Harmony / Improvisation / Rhythm Materclass อันนี้จะเริ่มจัดสำหรับเด็กเกรด 5 ขึ้นไป
– Other activities เช่น การไปดู concert หรือกิจกรรมสังสรรค์ทางดนตรี เช่นนัดกันมาเล่น พวก rhythm games หรือ musical games

Simplicity is the final achievement. (Frederic Chopin)

คุณพ่อคุณแม่ และน้องๆที่สนใจ ก็โทรมาสอบถาม และนัดหมายเวลากันครับ (ติดต่อ >>)
ใช้เวลาประมาณ 30นาที-1ชั่วโมง เพื่อ ทดสอบพื้นฐาน ทำความรู้จักกับเด็กๆ สำคัญไปกว่านั้นคือ การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางคุณพ่อ-คุณแม่เองนี่แหละครับ … การเรียน การสอนเปียโนเด็ก มันก็ต้องมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ผู้สอน

พวกเรามาคุยกัน ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ และวินัยให้น้องๆ มีความสุขกับเปียโน และดนตรีให้มากที่สุดครับ!