ภาพ งานแสดงเปียโน 08-09

อยู่ระหว่างจัดวางหน้าตาเว็ปใหม่คร้าบบ!

http://piano-guru.com/img/Album_2009_Oct_Piano_Practise_Room/index.html

http://piano-guru.com/img/Album_2009_Jan_Piano_Recital/index.html

http://piano-guru.com/img/Album_2008_Jan_Piano_Recital/index.html